Inamo biedt counseling en psychotherapie voor adolescenten en volwassenen vanuit het experiëntieel therapiemodel. Een experiëntieel therapeut vertrekt vanuit een positief mensbeeld: Hij gaat er vanuit dat elke mens zichzelf kan genezen mits hij contact kan maken met zijn beleving. Hoe hij zich voelt, wie hij is, wat hij nodig heeft... zijn de vragen die er toe doen.

“Je laat een plant niet groeien door er aan te trekken”


Experiëntieel

Experiëntieel staat voor ervaren, beleven, gewaarzijn. Bij ons staan beleving en betekenis op de voorgrond. Wij zijn niet zozeer bezig met het afleren van probleemgedrag, maar willen samen met de cliënt op zoek gaan naar de betekenis en de behoefte die verscholen zit in de klacht waarmee iemand bij ons aanklopt. Een klacht is voor ons een dankbare richtingaanwijzer van een ondergesneeuwd, onontdekt of onderdrukt deel van de persoonlijkheid. Wil iemand uitgroeien tot een completer persoon is het belangrijk dat hij opnieuw contact leert maken met die afgestoten en verscholen delen van zichzelf.


Mens worden

Wij vertrekken qua visie niet zozeer vanuit de maakbare mens die te dresseren valt maar veeleer vanuit de organische mens die altijd uniek is: elke mens is een vat vol potentie. Hij kan echter pas tot zelfactualisatie en groei komen door een goede relatie met zichzelf en zijn leefwereld. Om die goede relatie te vestigen en onderhouden is het belangrijk dat iemand contact maakt met hoe hij zich voelt in relatie tot zijn leefwereld. Op die manier leert hij beter te onderscheiden wat hij wél of net niet nodig heeft. Alleen zo kan een mens gefundeerde keuzes maken voor een gelukkiger en echter leven.

Effecten

Door contact te maken met ondergesneeuwde behoeften, wordt men zich bewust van de betekenis van zijn klachten. Men krijgt meer voeling met wat men écht nodig heeft en leert om in overeenstemming daarmee het eigen leven richting te geven waarna de klachten meestal verdwijnen.

Andere zaken die wij vaak horen van cliënten zijn:

 • zich levendiger voelen, authentieker aanwezig kunnen zijn
 • een betere concentratie, beter slapen
 • meer tevreden met zichzelf, vlotter in de omgang
 • beter de eigen sterktes en zwaktes accepteren
 • meer mildheid ten opzichte van zichzelf en anderen
 • weten waar je naar toe wilt met je leven
 • perspectief behouden
 • beter keuzes kunnen maken
 • relativeren
 • ontspannen zijn
 • meer zelfvertrouwen en zelfwaardering
 • energieker
 • ondernemender...

Psychotherapie is niet iemand forceren en manipuleren naar een bepaald doel, noch naar de normaliteit, doch vooral kijken naar wat er nu IS, en naar wat iemand echt nodig heeft. Wat zijn voor jou de optimale condities om je te ontwikkelen tot een vollediger en gelukkiger persoon?