Inamo is er voor adolescenten (vanaf 16 jaar) en volwassenen. In onze manier van werken kijken we veeleer naar de persoon dan naar het mogelijke etiket dat op de problematiek wordt gekleefd. Inamo wil in de eerste plaats ruimte bieden om stil te staan bij je vragen, twijfels en gevoelens om van daaruit samen te zoeken naar een oplossing die het best bij je situatie past.


Mogelijke aanmeldingsklachten:

  • Emotionele klachten: depressie, verdriet, lusteloosheid, angsten of spanningen, stress, levensmoeheid, het gevoel vast te lopen in het leven…
  • Verwerkingsmoeilijkheden: rouw, trauma, ziekte, scheiding, schuld, ingrijpende situaties…
  • Lichamelijke klachten zonder aanwijsbare medische oorzaak: hyperventilatie, hoofdpijn…
  • Identiteitsvragen: zelfbeeld, zelfvertrouwen, zelfafbakening, culturele identiteit, geaardheid…
  • Contact- en relatieproblemen: agressie, verlegenheid, onzekerheid, eenzaamheid, moeite om belangrijke relaties te onderhouden
  • Existentiële vragen en zingevingsproblemen
  • Aanpassingsproblemen: adolescentie, loskomen van thuis, ouder worden, midlife, nieuwe levensfase…
  • Opvoedingsproblemen