Inamo is er voor adolescenten (vanaf 16 jaar) en volwassenen. In onze manier van werken kijken we veeleer naar de persoon dan naar het mogelijke etiket dat op de problematiek wordt gekleefd. Inamo wil in de eerste plaats ruimte bieden om stil te staan bij je vragen, twijfels en gevoelens om van daaruit samen te zoeken naar een oplossing die het best bij je situatie past.

Inamo biedt counseling en psychotherapie voor adolescenten en volwassenen vanuit het experiëntieel therapiemodel. Een experiëntieel therapeut vertrekt vanuit een positief mensbeeld: Hij gaat er vanuit dat elke mens zichzelf kan genezen mits hij contact kan maken met zijn beleving. Hoe hij zich voelt, wie hij is, wat hij nodig heeft... zijn de vragen die er toe doen.