Via telefoon of email maken we een eerste afspraak.

In dit eerste intakegesprek maken we kennis en bekijken we jouw probleem of de hulpvraag waarmee je aanklopt. Welke verwachtingen heb je? Wat hoop je te bereiken via deze therapie? Deze kennismaking dient ook om te kijken of we de tocht samen zien zitten. Zo nodig bespreken we een doorverwijzing.

In de volgende gesprekken gaan we aan de slag met jouw probleem of hulpvraag. Meer uitleg over de manier van werken vind je onder de rubriek Therapie. De duur van een psychotherapie is op voorhand moeilijk te bepalen. Veel hangt ook af van de aard van je problemen en van wat je verwachtingen en doelstellingen zijn. Sommigen zijn geholpen met enkele sessies, anderen kiezen voor een langdurig traject van enkele maanden tot enkele jaren.

Een sessie kost tussen de 40 en 50 euro, en duurt tussen de 50 en de 60 minuten. Dit is afhankelijk van de therapeut en het inkomen van de cliënt (zie “Team”).

Afhankelijk van leeftijd en ziekenfonds is gedeeltelijke terugbetaling mogelijk. Hiervoor doe je best navraag bij je ziekenfonds.

Alle sessies gaan door op ons praktijkadres (Hanswijkstraat 9, 2800 Mechelen), tenzij expliciet anders afgesproken.